West Humbug Creek start point

West Humbug Creek 1

West Humbug Creek reach 1 at dive pool

West Humbug Creek 2

West Humbug Creek 3

West Humbug Creeek reach 3 step over bedrock

West Humbug Creek reach 3

West Humbug Creek 5

West Humbug Creek Tributary A reach 1

West Humbug Creek Tributary A start point and confluence

West Humbug Creek Tributary A step over bedrock and end point

West Humbug Creek Tributary B reach 1

West Humbug Creek Tributary T